23Th9

Lắp đặt máy RO Cali-One cho Giáo Họ An Tôn – Xã Kông HTok – Huyện Chư Sê – Tỉnh Gia Lai

Quản Trị Lắp đặt máy RO Cali-One cho Giáo Họ An Tôn - Xã Kông HTok - Huyện Chư Sê - Tỉnh Gia Lai Dự án