29Th6

Lắp đặt máy RO Cali-One cho khách tại Làng Krái – Thị Trấn Phú Hòa – Huyện Chư Păh – Tỉnh Gia Lai

Quản Trị Lắp đặt máy RO Cali-One cho khách tại Làng Krái - Thị Trấn Phú Hòa - Huyện Chư Păh - Tỉnh Gia Lai Dự án