29Th6

Lắp đặt máy RO cho Bếp ăn từ thiện Trung Tâm Y Tế Giồng Riềng – Huyện Giồng Riềng – Tỉnh Kiên Giang

Quản Trị Lắp đặt máy RO cho Bếp ăn từ thiện Trung Tâm Y Tế Giồng Riềng - Huyện Giồng Riềng - Tỉnh Kiên Giang Dự án